torsdag 26. juli 2012

En sjokoholiker på reisefot...

Unnskyld, hvor finner jeg nærmeste sjokolade?

Frankrike, Belgia og Sveits:
"Excusez-moi, oú est le chocolat le plus proche?"
(Ex-KYH-se moah, oh eh l´sjå-ko-LAH l´plyy pråsch?)

Tyskland, Østerike og Sveits:
"Entschuldingen Sie bitte, wo ist die nächste Sckokolade?"
(Ent-SCHOL-di-gen Zi bitte, Vå ist di NEKK-ste SJÅKK-å-la-de?)

Italia:
"Dove´e la prossima chocolata, pregé?"
(Dåv-e la PRÅSS-ima sjåk-ålata, pregå?)

USA:
"Hey you, where can a guy get some chocolate around here?"
(Hei-ju, ver kæn æ gai gett såmm tsjåkk-leit æ-ravnd hair?)

Sjokolade - Ja takk! av Sandra Boynton.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar